Llegim per passar-ho bé, per gaudir d'una història, per evasió pesonal, per plaer. Llegim per aprendre i guanyar cultura, per informar-nos, per tenir una finestra oberta als coneixements. Llegim per guanyar un element de comunicació, per compartir experiències i acostar-nos als altres Llegim per ser ciutadans del món. (Lola Casas i Jesús González. Llegim?)

dissabte, 3 de novembre de 2012

Comença un nou curs

Un nou curs ha començat, un curs en que l'escola pública pateix retallades en el professorat i això ha fet que no es puguin dedicar les hores necessàries a l'organització i dinamització de la biblioteca escolar. Tot i això hi ha una hora lectiva per anar a la biblioteca o a l'aula d'informàtica i poder dedicar un temps a la lectura, a la formació d'usuaris o  a la cerques d'informació, sigui en llibres o a internet.